รวม Token Europe Roadshow เดือนมีนาคมและเมษายน 2562

Plus Token กำหนดการโรดโชว์ยุโรป

2019.3.18 Austria, Linz
2019.3.19 Salzburg, Austria
2019.3.20 Dornbirn, Austria
2019.3.21 Augsburg, Germany
2019.3.25 Germany, Frankfurt
2019.3.26 Karlsruhe, Germany
2019.3.27 Ludwigshafen, Germany
2019.3.28 Neunkirchen, Germany
2019.3.28 Germany, Cottbus
2019.4.1 Kiel, Germany
2019.4.1 Germany, Sur
2019.4.2 Hamburg, Germany
2019.4.2 Chemnitz, Germany
2019.4.3 Germany, Hannover
2019.4.4 Erfurt, Germany
2019.4.8 Innsbruck, Austria
2019.4.8 Germany, Halle
2019.4.9 Frankfurt, Germany
2019.4.9 Switzerland, Zurich
2019.4.10 Friedrichshafen, Germany
2019.4.10 Ludwigshafen, Germany
2019.4.11 Karlsruhe, Germany
2019.4.11 Stuttgart, Germany
2019.4.13 Spain, Girona
2019.4.15 Netherlands, Eindhoven
2019.4.16 Germany, Dusseldorf Dortmund
2019.4.17 Maldingen in  Belgien /BE